Du är här

2011-04-05 - Samhällsinformation
Det kommer att satsas på folkhälsa enligt landstingsplanen 2012-14 Foto: Håkan Nordström

"Västernorrlänningarna ska bli friskare!"

I landstingsplanen för 2012-2014 visar Vårdalliansen på en tydlig inriktning mot ett intensifierat folkhälsoarbete i länet.

– Vi accepterar inte att Västernorrlänningen har den kortaste medellivslängden och ligger högt vid både övervikt och andelen hjärtinfarkter, säger ordförande Ingeborg Wiksten (FP) och vice ordförande Eva Andersson (MP) i den nya Folkhälso-, primärvård- och tandvårdsnämnden. Detta enligt ett pressmeddelande från Västernorrlands läns landsting på måndagen.

– Ingeborg och Eva vill införa en policy för föräldrautbildning på barnavårdscentraler i samverkan med mödravård och folktandvård. Det ska utformas med folkhälsa i fokus.
– Vi är oerhört bekymrade över ungdomars ökade psykiska ohälsa. Breda insatser behövs för att möta befolkningens psykiska ohälsa överlag. De erfarenheter vi har haft av psykologkompetens inom primärvården har visat på goda effekter, därför vi vill att projektet permanentas säger Ingeborg och Eva.

För att nå målen kommer en folkhälsoplan (2012-2014) med en ny strategi för ett långsiktigt folkhälsoarbete att integreras i primärvård, specialiserad vård och tandvård.
Nya insatser påbörjas eller förstärks genom bl.a. en ny modell för förebyggande arbete vid vårdcentral: hälsoundersökningar med hälsosamtal riktade till olika åldrar som del i behandlingslinjer av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Dela med dig av denna artikel på: