Du är här

2011-04-07 - Samhällsinformation
Örnsköldsviksskolor har beviljats en dryg miljon till "Matematiksatsning 2011"

Miljon till matteprojekt i Ö-vik

Örnsköldsviks kommun sökte och har nu fått ett bidrag på drygt en miljon kronor till sin satsning på matematik.

Skolverket har fördelat de 121 miljoner kronor som regeringen beviljat för Matematiksatsningen 2011 i landet. Drygt 400 skolhuvudmän har sökt bidrag för tre gånger så många projekt och för en summa av ungefär fem gånger den regeringen anslagit åt Skolverket.

Örnsköldsvik sökte och har nu fått 1 024 800 kronor. Projektet omfattar 10 skolor, 28 lärare och 549 elever i årskurserna 4 till 9 i kommunen.

Kortsiktiga mål är att

lärarna  genom en breddad och fördjupad kompetens ska utveckla och förbättra undervisningen utifrån de nya kursplanerna, samt få inblick i och utbyte av andra stadier och skolors erfarenheter.
Eleverna ska introduceras i loggbokskrivande och få en större förtrogenhet i att lösa problem, vad gäller logiskt tänkande, olika metoder samt muntlig och skriftlig framställning.

Långsiktiga mål med projektet

är att eleverna ska få en mer varierad matematikundervisning vad gäller såväl arbetssätt som arbetsformer. Såväl lärare som elever ska bli mer medvetna om sitt eget lärande.

Projektet ska pågå under läsåret 2011/2012.


Dela med dig av denna artikel på: