Du är här

2011-04-08 - Nyheter/Reportage
Surströmmingen räddad! Foto: Håkan Nordström

Surströmmingen och kustfisket räddas

Regeringen fattade idag ett beslut med stor betydelse för det norrländska fisket och för surströmmingens framtid.

I korthet innebär det att Sverige kommer att ansöka till EU om att få förlängd dispens för att tillåta förädling och försäljning av fisk från bland annat Bottenhavet.

– Det känns mycket bra att regeringen fattat detta förnuftiga beslut, säger Emil Källström, Västernorrlands riksdagsledamot för Centerpartiet. Jag och många andra har varit med och jobbat och lobbat för att få till detta. Det är roligt när det blir resultat av mångas hårda arbete.

Beslutet innebär att Sverige nu ansöker om en dispens utan bortre tidsgräns. Regeringen kommer också att intensifiera arbetet med information och kostråd till riskgrupperna, så som barn och gravida.

– Nu får vi långsiktiga spelregler för kustfisket och för surströmmingskulturen, fortsätter Emil Källström. Det är självklart fortsatt viktigt att arbeta för ett renare Östersjön och att halterna av bland annat dioxin fortsätter minska och bättre information. Konsumenter ska kunna fatta egna, välgrundade beslut om vilken mat man väljer att äta.

Detta enligt ett pressmeddelande på fredagen.

Dela med dig av denna artikel på: