Du är här

2011-04-21 - Samhällsinformation
Startpunktendeltagarna på Må invigningsdagen. Foto:Elisabet Bårman

Startpunkten ger gamla saker nytt liv

Förra veckan invigdes den nya återvinningssamverkan som Må och Startpunkten initierat.

Agneta Lundberg, kommunfullmäktiges ordförande och styrelseledamot i Miva, och Jan-Olov Häggström, humanistiska nämndens ordförande, invigde den nya satsningen som startade på fredagen.

Återanvändbart gods kommer att tas tillvara och fräschas upp för att återanvändas och säljas. Genom ett samarbete mellan kommunens arbetslivsinriktade rehabilitering Startpunkten och Må återvinningscentral får allmänheten nu möjlighet att låta gamla möbler med mera, som man tröttnat på, men som ändå inte är helt uttjänta, att kunna komma till nytta.
Samtidigt får deltagarna inom Startpunktens verksamhet meningsfulla uppgifter.

– Hela konceptet bygger att ta hand om våra gemensamma resurser bättre. Förutom att gods återanvänds, får fler människor en chans att stärka sina möjligheter att komma vidare ut på arbetsmarknaden eller i studier. Startpunkten får fler uppgifter och ett bredare arbetsområde, säger Lilian Norberg, verksamhetschef på Startpunkten.Till att börja, med från och med 15 april, kommer personal från Startpunkten att finnas på Må måndag - torsdag 8:30 - 11:15 och 12:15 - 15:00 samt fredag 8:30 - 11:15.

Det som Startpunkten tar tillvara ställer deltagarna i ordning och säljer i återvinningsbutiken, Port 5, på Sjögatan 5 i Örnsköldsvik.
Butiken som är öppen för allmänheten sköts av Startpunktens deltagare, där bland annat unga långtidsarbetslösa får en möjlighet att arbetsträna under realistiska former.


Dela med dig av denna artikel på: