Du är här

2011-04-13 - Samhällsinformation
Nu är sandningen över och kommunen börjar sopa och forsla bort tonvis med sand från gator och torg. Foto:Ulf Eklund

Ett säkert vårtecken

Våren är här och den vårliga sandupptagningen har påbörjats i Ö-vik.

Kommunens gator, vägar, cykel- och gångvägar ska sopas rena från den sand som körts ut under vår envetna och ihärdiga vinter. Buller och damm från fordonen kommer att vara störande. Totalt är det 5000-6000 ton som ska tas om hand.

Upptagningen sker enligt en särskild turordning som varierar från år till år.
Om du vill planera till exempel fönsterputsning eller annat som kan vara känsligt för damm hittar du ytterligare information via länken.

Info om turordningenDela med dig av denna artikel på: