Du är här

2011-04-16 - Samhällsinformation
Landstinget genomför Ecodriving-utbildning i bland annat Ö-vik.

Utbildning i Ecodriving i Ö- vik

Under våren 2011 kommer Landstinget Västernorrland att öka personalens kunskap om hur man kör miljömedvetet och samtidigt sparar pengar genom minskade bränslekostnader.

Detta genom att genomföra utbildning i Ecodriving (Sparsam körning).
Utbildningarna kommer att genomföras, förutom i Örnsköldsvik , i Sollefteå,  Härnösand och Sundsvall.
Utbildningen innehåller såväl praktiska som teoretiska  moment och kommer att genomföras under våren 2011.

Syftet med utbildningen är att ge ökad kunskap om hur man kör mest sparsamt, där målet för LVN är att minska bränsleförbrukningen med minst 15 % för landstingets tjänstebilar.
Detta skulle innebära en kostnadsminskning på enmiljon kronor per år i minskade drivmedelskostnader samt sänkta koldioxidutsläpp med 20 %.

– Det nya bilbokningssystemet inom Landstinget Västernorrland möjliggör att vi kan ta ut de som kör mest bil i tjänsten på ett enkelt sätt och erbjuda utbildning i sparsam körning till dessa.
I första omgången rör det sig om cirka 100 personer, säger Gunnar Forsén, verksamhetschef på Kompetenscentrum.

Kompetenscentrum genomför utbildning i samverkan med NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande) på uppdrag av projektet Effektivare transporter inom LVN

 


Dela med dig av denna artikel på: