Du är här

2011-04-17 - Samhällsinformation
Foto: Ulf Eklund

Skydda källaren när snön smälter

De stora snömängderna denna vinter gör att risken för översvämningar i källare och garage är större än vanligt. Kostnaden för en översvämmad villa kan bli flera hundra tusen kronor.

Det har varit en snörik vinter i Örnsköldsvik och i april kommer snösmältningen igång på allvar. Under bara några få vårveckor frisätts en stor mängd vatten från det smältande snötäcket. Risken för översvämningar är stor i år med tanke på den stora mängden snö. Översvämningarna i villor efter förra årets snösmältning kostade de svenska försäkringsbolagen totalt närmare 200 miljoner kronor.

– Många villaägare har behövt skotta ned mängder av snö från sina tak. Den snön hamnar i vallar intill husväggarna och ökar risken för översvämningar och andra vattenskador, säger Magnus Sundin, skadechef på försäkringsbolaget If.

Snittkostnaden för en översvämmad villa är 40-50 000 kronor, men kan sträcka sig upp mot 2-300 000 kronor enligt Ifs beräkningar.

– Det finns saker man kan göra för att minska riskerna för att få översvämning i källaren. Framför allt ska man försöka skotta undan snön från husväggen och se till att hålla gatubrunnarna fria så att vattnet har någonstans att ta vägen. Om översvämningen beror på att avloppssystemet inte klarar vattenmassorna är den extra obehaglig. Då måste man också skydda sig själv och vara noggrann med hygien, säger Magnus Sundin.

En vanlig villaförsäkring täcker översvämning i källare och garage som orsakats av att det har runnit in vatten genom dörrar, fönster, ventiler och liknande. Självrisken är 10 000 kronor.

Tips för att undvika översvämmad källare:

 

 • Skotta bort de värsta snöhögarna runt huset
 • Håll avloppsbrunnar fria från is och snö
 • Ge vattnet fri väg till brunnar
 • Rensa avlopp i förebyggande syfte
 • Led iväg smältvattnet från stuprör bort från huset
 • Håll hängrännor rensade
 • Se till att hålla rent från snö och is längs takfoten
 • Palla upp vattenkänsliga saker som du förvarar i källaren

Om olyckan skulle vara framme är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att minimera skadorna:

 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Ring ditt försäkringsbolag, som bland annat hjälper till med uttorkning
 • Om möjligt, flytta undan fuktkänsligt bohag
 • Kontakta Räddningstjänsten för hjälp med länspumpning vid behov
 • Var noga med hygienen efter kontakt med avloppsvatten som trängt in
 • Anmäl översvämningen till VA-verket

Dela med dig av denna artikel på: