Du är här

2011-04-23 - Samhällsinformation
"Påskuppropet" i Ö-vik på Annandagen

Påskupprop i Örnsköldsvik

På många platser i Sverige, däribland Örnsköldsvik, genomförs
”Påskupprop mot utförsäkringarna”.

Diakoner i Svenska kyrkan har uppmärksammat den knipa många hamnar i när försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av människors arbetsförmåga.

När man då inte heller beviljas försörjningsstöd om man exempelvis äger den bostad man bor i hamnar man kort sagt mellan stolarna.

Påskuppropet vill protestera mot denna inhumana behandling av människor som redan är utsatta av arbetslöshet eller/och sjukdom.
Det är många av många av diakonerna runt om i Ö-vik som tagit initiativ till uppropet tillsammans med kontraktsprost Eva Nordung-Byström.

Man hoppas att många hörsammar inbjudan och sluter upp; enskilda, föreningar, kyrkor och samfund
Man betonar att detta inte är något politiskt ställningstagande, utan man anser att de som diakoner har till uppgift att värna om utsatta grupper i samhället.

I Ö-vik arrangeras uppropet Annandag påsk den 25/4 kl.13 på Stora torget.

Biskoparnas ställningstagande i frågan. 
Klicka här!

Dela med dig av denna artikel på: