Du är här

2011-04-24 - Samhällsinformation
Glöm inte att se över taket.

Kontrollera ditt hus efter vintern

När snön börjar smälta är det hög tid att gå husesyn. Den kalla vintern kan ha gått hårt åt huset. Risken finns för fukt- och rötskador.

Ett hus kan liknas vid en levande organism som påverkas av kyla och värme. Det gör att huset måste underhållas och skötas om.

– Man bör komma ihåg att ju längre man låter huset förfalla, desto dyrare blir problemen att åtgärda, säger Nils Lagerlöf, vd för Klara Bygg och Inredning.

De stora hoten är fukt och vatten som tränger in i sprickor eller genom blottade ytor. Och det är bra att upptäcka eventuella problem tidigt.


  • Husgrunden är den viktigaste beståndsdelen i ett hus. Se efter om det uppstått sprickor i fasaden och om putsen fortfarande ser bra ut. Du bör särskilt leta efter mörka fläckar. Risken är att fläckarna är instängd fukt, vilket inte är bra. Ta reda på var fukten kommer ifrån och åtgärda eventuella problem innan det blir värre.
  • Skydda husgrunden från smältvatten. Kontrollera dräneringen så att smältvattnet rinner bort från huset och se till att avloppsbrunnar på tomten och precis utanför är fria från snö och is.
  • Taket är en av husets mest utsatta delar. Kyla och blåst kan dels flytta på enstaka takpannor, men även få takpannor att spricka. Under pannorna ligger underlagspapp som måste skyddas, annars riskerar taket att släppa igenom väta.
  • Fasaden bör kontrolleras, särskilt de nedre delarna. Leta efter sprickbildningar där fukt kan tränga in. Kontrollera även ändträet om du har träpanel så att impregneringen håller fukten borta, vilket annars kan leda till rötskador.
  • Se över fönsterbågar och kontrollera kittet så att det inte är torrt och sprucket. Fönsterbågen riskerar att ruttna om fönstret är dåligt kittat.

 

Dela med dig av denna artikel på: