Du är här

2011-04-21 - Samhällsinformation
  • Många fler åker nu på Botniabanan. Foto: Norrtåg
  • I december i år ska det bli möjligt att resa hela vägen från Umeå, via Ö-vik och Sundsvall ända till huvudstaden med samma tåg. Foto: Norrtåg

Botniabanan nu punktligare och populärare

Det stränga vintern med kyla, snö och is bidrog mycket till att tågtrafiken fick en allt annat än gynnsan start under provåret.

Punktligheten har under mars månad jämfört med februari månad ökat med 44 procent och resandet har ökat med hela 42 procent under samma månad, konstaterar Lena Grellsson, marknadsutvecklare på Norrtåg AB.

När Ådalsbanan blir färdigställd i slutet av 2011 så kommer trafiken att utökas med många fler tåg och tätare turer och möjligheterna att snabbt ta sig till Stockholm från Umeå och Ö-vik förbättras markant.

Norrtåg har åtgärdat en hel del av de brister som varit för att nå sina mål, det vill säga att alla ska kunna resa bekvämt, miljövänligt, säkert och komma i tid.

En hel del återstår men detta har hittills åtgärdats:

Biljettautomat vid Örnsköldsviks resecentrum
Bättre rutiner för ersättningsbussar vid trafikstörning
Stabilare internetuppkoppling på tågen
Lokaltrafiken ingår i pendlarkortet
Dagstidningar ombord på tåget
Bättre info på hemsidan
Tidtabeller inne på resecentrum

Lena Grellsson, marknadsutvecklare på Norrtåg

Dela med dig av denna artikel på: