Du är här

2011-05-06 - Husum

Grundsunda prisas för givmildhet

På lördag den 14 maj åker en delegation från Grundsunda församling till Uppsala slott för att ta emot en utmärkelse ur kronprinsessan Victorias hand.

Detta som belöning för församlingens goda arbete med att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete.

Det är kyrkoherde Sten Bylin, kyrkorådets ordförande Barbro Olsson samt internationella ombudet Birgitta Avander som åker för att ta emot utmärkelsen inför 170 inbjudna gäster i samband med Svenska kyrkans världsdag i Uppsala.

– Det är roligt att få uppmuntran för det arbete vi gjort. Det handlar om ett långvarigt engagemang i församlingen. Under de 26 år jag har arbetat här har församlingen samlat in totalt fem miljoner kronor, säger Sten Bylin.

I Svenska kyrkans motivering till utmärkelsen framhålls den samverkan som finns i församlingen mellan anställda, förtroendevalda och över 200 ideellt engagerade. Engagemanget märks både under jul- och fastekampanjen men även resten av året i den butik och det café församlingen driver med ideella krafter.

Sten Bylin lyfter gärna fram församlingsbornas trogna engagemang och varma hjärta för människor som har det svårt i andra delar av världen.

– Grundsundaborna är exceptionellt generösa och det finns all anledning att tacka dem för deras generositet och engagemang, säger han.
Dela med dig av denna artikel på: