Du är här

2011-05-26 - Samhällsinformation

Arbete mot våld i Ö-vik uppmärksammas

Den 27 maj besöker representanter från regeringskansliet Örnsköldsvik för att ta del av det systematiska arbete som bedrivs i kommunen.

Resurscentrum, som är en verksamhet inom välfärdsförvaltningen, erbjuder samtalshjälp för hela familjen när våld förekommer i en nära relation.

Den som brukar våld mot närstående får stöd att hantera känslor och att finna alternativ till våldet. Den partner som blivit utsatt för våld och barn som endera själva blivit utsatta för våld eller blivit vittnen till våld inom familjen erbjuds stöd och samtal. Dessa kan erbjudas såväl enskilt som i grupp.

– Oftast handlar det om manliga utövare men vi försöker se könsneutralt på problemet och erbjuda ett brett stöd för hela familjen - förövare, utsatt och barn, säger Jessica Eriksson, enhetschef för välfärdsförvaltningens familjestöd. Vi riktar oss både till personer som på eget initiativ vänder sig till oss och till dem som kommer via kontakt med socialtjänsten.

Förutom att verksamheten nu uppmärksammas av regeringskansliet har Örnsköldsviks Resurscentrum även fått ett stipendium från föreningen Rikskriscentrum. Pengarna kommer att användas för kompetenshöjande insatser.

Våld inte bara slag
Våld handlar inte bara om fysiskt våld, utan även psykiskt, sexuellt, ekonomiskt och materiellt våld. Resurscentrum brukar använda en definition som säger att "våld är varje handling riktad mot en person och som skadar, smärtar eller kränker och som får den utsatta att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra det den själv vill".

Vill du komma i kontakt med kommunens Resurscentrum mot våld gäller följande telefonnummer för respektive grupp:
Våldsutövare, tfn 0660 — 885 19
Utsatt, tfn 0660  — 882 25
Barn, tfn 0660 — 886 26


Dela med dig av denna artikel på: