Du är här

2011-06-01 - Samhällsinformation
Trots stora omställningsproblem för Ö-viks sjukhus med brister och många frågetecken så är sjukhusdirektör Monica Johansson optimistisk. Foto: Mats Forsgren

Optimistism trots mycket tuffa besparingsår

Det har varit några väldigt tunga år för Örnsköldsviks sjukhus. Ett underskott på drygt 200 miljoner som utraderats på fyra år har kostat kraft och minskat förtroendet hos personalen.

Sjukhusdirektören Monica Johansson berättade om den stora förändringen på Ö-viks sjukhus och vad den inneburit för alla berörda.

Hon menade att patienterna inte sett så stora skillnader i vården, men att de anställda på sjukhuset i många fall mått dåligt och påverkats negativt av den stora sparapparaten.Qulturum, Landstingets utvecklingscentrum i  Jönköpings län, som utfört en omfattande dialog-undersökning av de anställdas arbetssituation konstaterar att omställningsarbetet på sjukhuset inneburit stora påfrestningar för de anställda.

Dels avseende  personalförsämringar, men även bristande tilltro till ledningen, svårigheter med att säkra kvalitet och patientsäkerheten och att strukturförändringarna inte har underlättat arbetet i nya rutiner.


Slutord i Qulturums rapport från dialogintervjuerna med personalen:

”Även om det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att bestå av stora utmaningar, så tror vi att sjukhusledning och personal kommer att klara av dessa.
Det finns en övergripande strategisk plan med tydliga mål för vad man slutligen vill åstadkomma. Just detta tillsammans med den vilja, stolthet och engagemang för sitt uppdrag, som personalen uttryckt i dialogerna bär upp en ljus framtidstro för Örnsköldsviks sjukhus".

Dela med dig av denna artikel på: