Du är här

2011-06-08 - Samhällsinformation
Foto: Håkan Nordström

Insatsveckor från polisen mot rattfylleri

Alkoholrelaterade dödsolyckor i trafiken fördubblas sommartid. Polisen gör extra många alkoholkontroller i trafiken den här veckan, 6 – 12 juni.

Det innebär extra många poliser synliga utefter vägarna och extra många genomförda alkoholutandningsprov. Under sommarmånaderna sker en fördubbling av antalet rattfylleribrott.

Det är också dubbelt så många alkoholpåverkade förare som dör i trafikolyckor per månad under maj till augusti jämfört med årets kallare perioder.

Sedan 2003 har antalet omkomna alkoholpåverkade personbilsförare i stort sett halverats. Även om trenden är positiv så omkom 2008 – 2010 i genomsnitt 75 personer varje år i alkoholrelaterade trafikolyckor. Under sommarmånaderna ökar alkoholkonsumtionen och då ökar också olyckorna.

– Den positiva trenden är glädjande och visar att vi gör ett viktigt arbete, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Men vi har mycket att göra för att få bort den markanta ökningen av alkoholrelaterade olyckor under sommarmånaderna. Det är bra att polisen satsar på extra många kontroller på sommaren.

– Vi ser att rattfylleribrotten ökar under sommaren och vi har sett många tragiska trafikolyckor med påverkade förare de senaste åren, säger Bengt Svensson, poliskommissarie,  Rikspolisstyrelsen. Polisen kommer därför att satsa extra denna vecka och ha fokus på ungdomsgruppen och mot resvägar och platser där ungdomar vistas.


Dela med dig av denna artikel på: