Du är här

2011-06-09 - Samhällsinformation
Landstingsägda vårdcentraler byter namn till hälsocentraler. Foto: Nils Ågren

Vårdcentraler blir hälsocentraler

Västernorrlands landstingsdrivna vårdcentraler ska byta namn till hälsocentraler. Bytet sker successivt under 2011 och 2012.

Samtidigt med namnförändringen ska också Hälsocentralerna Landstinget Västernorrland – det nya gemensamma namnet på landstingets hälsocentraler – satsa än mer på hälsoinriktad och förebyggande verksamhet.

Beslutet om namnändringen togs på Folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens möte i dag torsdag på Österåsens hälsohem – landets enda landstingsägda hälsohem – utanför Sollefteå.

Det finns ett tydligt samband mellan vår livsstil och risken att insjukna i till exempel diabetes eller hjärt-kärlsjukdomar. Sundare levnadsvanor kan förebygga de nämnda och många andra sjukdomar.

Vid hälsocentralerna kommer därför patienter, förutom att få den sedvanliga hälso- och sjukvården, även att få hjälp med att ändra sin livsstil. En eller flera medarbetare på hälsocentralerna kan hjälpa patienterna med förebyggande insatser som

•    fysisk aktivitet på recept (FaR)
•    kostrådgivning
•    motarbeta riskbruk av alkohol
•    rökavvänjning
•    hantering av stressproblem

Tillsammans kommer patienten och hälsocentralens medarbetare att göra upp en plan för livsstilförändringarna. Förutsättningen är naturligtvis att patienten själv är motiverad att genomföra förändringar i sitt dagliga liv.


Vid hälsocentralerna kommer även patienterna att erbjudas möjlighet att besöka särskilda hälsorum.

Dela med dig av denna artikel på: