Du är här

2011-06-10 - Samhällsinformation
Kommunstyrelsens ordförande; Elvy Söderström. Foto: Håkan Nordström

Klart med förslag till budget för 2012

Kommunens ekonomiberedning har tagit fram sitt förslag till budget 2012. Detta innebär bl.a fortsatta satsningar på sommarjobb och åtgärder för att motverka ungdomsarbetslöshet.

Det innebär även satsningar inom förskolan och skolan för att få in mer personal, förbättra barns oc hungdomars arbetsmiljö och öka kvaliteten. Budgeten omfattar även att söndagstrafik införs igen och ökat underhåll av gator och vägar. Mer resurser förs också till hemtjänsten för att möta de ökande omsorgsbevhoven. Totalt fördelas 27 miljoner kronor på särskilda satsningar i den löpande verksamheten.
 
Resultatet beräknas till 27 miljoner kronor för 2012.
 
Största investeringen under 2012 är byggandet av ny brandstation för 83 miljoner kronor.
Dela med dig av denna artikel på: