Du är här

2011-06-15 - Samhällsinformation
Akuten byggs om på Ö-viks sjukhus. Foto: Håkan Nordström

Ombyggnation av akuten i Ö-vik

För att skapa en bättre och säkrare vård för patienterna och bättre arbetsmiljö för personalen byggs nu akuten om på Ö-viks sjukhus.

Landstingsstyrelsen beslutade på tisdagen att ombyggnationer ska utföras på sjukhusen i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Akutmottagningarna på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand och Örnsköldsviks sjukhus byggs om. Målet är funktionella och säkra akutmottagningar.

Lokalerna blir bättre dimensionerade för patientunderlaget och patienterna får en säkrare vård. Ett exempel är att ambulanshallar ska byggas vid båda sjukhusen.

Gemensamt för samtliga ovanstående förändringar är att de också bidrar till en förbättrad arbetsmiljö för personalen.


Dela med dig av denna artikel på: