Du är här

2011-06-15 - Samhällsinformation
Foto: Mats Forsgren

Klämdagen en riktig skräpdag

Under flera år har klämdagen i samband med Kristi himmelsfärdshelgen varit den mest skräpfyllda dagen på året. Så även i år.

Inte mindre än 95 bilar i timmen eller 1,5 bil i minuten besökte Må återvinningscentral den 3 juni.

– Normalt nu under högsäsong ligger snittet på 54 bilar i timmen en vanlig fredag. Så även om Kristi himmelsfärdshelgen kom ovanligt sent i år, så behåller den greppet som den stora rensarhelgen, säger Peter Westin som är chef för Må återvinningscentral och tillägger:

– Desto mindre skräp fick kommuninnevånarna möjlighet att lämna under den gångna pingsthelgen. Många glömde bort att lördagen var pingstafton och att återvinningscentralen därför hade stängt.

Till Må liksom de mobila återvinningsgårdarna ska hushållens grovavfall som inte ryms i sopkärlet lämnas. Det kan röra sig om trasiga möbler, cyklar och barnvagnar. Trädgårds‐avfall, deponiavfall, farligt avfall, el‐avfall och annat återvinningsbart avfall ska också lämnas här.


Återvinningscentralen kvar på samma ställe

– Återvinningscentralen kommer att finnas på samma plats som idag, och vi kommer att koncentrera ännu mer verksamhet kring den platsen. Sluttäckningen, som innebär att den gamla deponin täcks över med flera lager olika material där varje lager har en speciell funktion, berör området vid och omkring den plats där den gamla återvinningscentralen låg.


Dela med dig av denna artikel på: