Du är här

2011-06-21 - Samhällsinformation
Fot: Håkan Nordström

Krafttag mot hjärt- och kärlsjukdomar i länet

Många är hjärt- och kärlsjuka i länet och nu tar landstinget krafttag mot det stora folkhälsoproblemet.

Det är många i Västernorrland som har hjärt- och kärlproblem och många som drabbas av stroke. Det redovisar Socialstyrelsens i sin rapport, Nationell utvärdering 2011- Strokevård, som offentliggjordes idag 21 juni. Om man väl drabbas av stroke får man god vård i Landstinget Västernorrland, enligt rapporten.

– Rapporten ger viktiga bidrag till hur vi ska arbeta framåt för att förebygga hjärt-, kärlsjukdom och stroke och hur vi ska arbeta för att ytterligare förbättra vår strokesjukvård, säger Jacomina Beertema, sjukvårdslandstingsråd i ett pressmeddelande.

Landstinget antog våren 2011 en folkhälsoplan med kraftfull inriktning mot hjärtkärlsjukdom på grund av den höga förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom bland länets innevånare. Folkhälsoplanen kommer att sättas i sjön 2012 med bland annat erbjudande om hälsoundersökningar till 40, 50 och 60 åringar.

– Nu tar vi ett krafttag mot det folkhälsoproblem som hjärt- och kärlsjukdom är.  Vi har dessutom en god strokesjukvård som ska göras ännu bättre, säger Per Skude, landstingsöverläkare.


Dela med dig av denna artikel på: