Du är här

2011-09-07 - Mat & dryck
Foto: Håkan Nordström

Idag beslutas om surströmmingen

Idag fattar EU beslut om surströmmingens vara eller inte vara.

Strömmingen som dras upp ur Östersjön har högre halter dioxin än vad EU tillåter. När EU införde sina gränsvärden 2006 fick Sverige och Finland dispens för försäljning till de egna ländernas konsumenter, men denna dispens löper snart ut.

Idag fattar därför EU beslut om Sverige ska få fortsätta att sälja surströmming, trots produktens relativt höga halter dioxin. Mycket talar för att surströmmingen får finnas kvar till försäljning, men troligtvis kommer hårdare krav att ställas på information till konsumenterna.

Dela med dig av denna artikel på: