Du är här

2011-10-03 - Samhällsinformation

Välfyllda vattenmagasin- billig el

De svenska kraftverksdammarna är ovanligt välfyllda i år och i Västernorrland har magasinen inte varit så fulla sedan översvämningsåret 2001.

Enligt elbörsen Nord Pool så finns det i år 20 procent mer potentiell el i form av vatten än vid samma tid förra året.
– Det rinner mycket vatten nu och det är höga flöden i alla norrländska älvar, över normalvärdet för första gången på flera år, berättar Jonas Andrén på E.ON i Sundsvall till P4 Västernorrland.

Därigenom kan vinterns elpris kunna hållas lågt, även om många andra faktorer också spelar in på priset, den mest betydande är hur kall vintern blir. 
Samtidigt så har Tyskland stängt ner en del av sina kärnkraftverk, vilket i sin tur kan leda till att de behöver importera el, från till exempel Sverige.
Detta är något som skulle kunna driva upp elpriset, men eftersom Sverige från den 1 november kommer delas in i fyra så kallade elområden så minskar det påverkan i de norrländska länen.

Dela med dig av denna artikel på: