Du är här

2011-11-24 - Nyheter/Reportage

Nöjda skogsägare förväntar sig sämre tider

De svenska skogsägarna förväntar sig sämre tider, främst med anledning av lägre priser på timmer- och massa.

Med den egna lönsamheten är man dock rekordnöjd. Det visar årets Skogsbarometer, som görs på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna. Majoriteten tror på stigande fastighetspriser de närmaste tre åren.

Det gångna året har massa- och timmerpriserna nått rekordhöga nivåer. Det har gynnat Sveriges privata skogsägare, vilka äger drygt 50 procent av skogsarealen.

69 procent av skogsägarna är tillfreds med lönsamheten i skogsbruket, vilket är en liten ökning från förra årets rekordnotering. Förväntan på framtiden är inte lika god, då det kommer tydliga signaler om lägre priser på timmer och massa, säger Magnus Hammar, segmentsansvarig Skog & Lantbruk, Swedbank.

Traditionella skogsägare tror på energi från skog. Skogsägarna menar att de traditionella användningsområdena, som virkesproduktion, från skogen kommer vara viktigast även i framtiden.

Fler ser ändå skogen som bas för framtida energianvändning och då för uttag av ved och pellets. Något fler än föregående år, 6 procent jämfört med 3, menar att viktigast är skogen som bas för vindkraft.

Äldre skogsägare vill inte sälja, trots att 37 procent av den svenska skogen ägs av personer över 65 år, är det färre som uppger att de planerar för generationsskifte eller sälja.

– Om det i realiteten innebär att det kommer att komma ut färre fastigheter återstår att se. Det kan tolkas som att man dels tycker att det går alldeles utmärkt att äga och förvalta sin skog, trots att man kommit en bit upp i ålder. Men det kan också vara så att man har en mer avvaktande inställning om man förväntar sig lägre virkes- och massapriser, säger Gabriel Mörner, jägmästare LRF Konsult i ett pressmeddelande.


Korta fakta om skog och skogsägarna
· De flesta skogsägare har inga lån på sin skog. 82 procent av skogsägare över 61 år har inga lån
på skogen.
· Färre avverkade skog under 2011 än 2010, från 50 till 44 procent.
· Skogsägarna tror på sjunkande massa- och timmerpriser.
· 52 procent menar att jakt, rekreation och känslan av att äga skog är det som är den viktigaste
faktorn för att äga skog. 35 procent tycker att det är en långsiktig investering och endast 9
procent uppger att det är viktigt med en god löpande avkastning.
· Färre planerar att överlåta sin skog, endast 13 procent av skogsägarna uppger att de kommer att
sälja sin fastighet inom de närmaste fem åren. Det är en liten andel då 37 procent av
skogsägarna är äldre än 65 år.
· Priset på skogsfastigheter har stigit med 3 procent under första halvåret 2011 jämfört med 2010.

Drygt 56 procent av skogsägarna tror på fortsatt stigande fastighetspriser de närmaste tre åren.


Det har varit ett tungt år för skogsindustrin, särskilt för sågverken. Höga råvarupriser och en stark krona har inneburit tuffare konkurrens.


Läs hela rapporten:
www.lrfkonsult.se/ eller www.swedbank.se/skogsbarometern
Dela med dig av denna artikel på: