Du är här

2011-11-24 - Samhällsinformation
Kostnaden för insamling av hushållssopor beräknas minska med cirka 10 procent när Örnfrakt tar över all sopinsamling i Ö-vik. Foto: Håkan Nordström

Örnfrakt tar över all sophämtning i Ö-vik

Från och med den 1 januari 2012 blir det Örnfrakt som ansvarar för all insamling av hushållssopor i Örnsköldsviks kommun.

Miva har i dagarna blivit klar med upphandlingen där Örnfrakt gav det vinnande budet. På sikt kan kostnaden för insamling av hushållssopor därmed minska med cirka 10 procent.

Idag sköter Miva cirka 65 procent av insamlingen av hushållssopor i egen regi. Resterande 35 procent sköts av Örnfrakt som nu får ett utökat uppdrag.

– Det underlättar för oss att den som vann upphandlingen är en entreprenör som känner till vårt område och som vi har erfarenhet av att samarbeta med. Därmed finns alla förutsättningar för att det här ska bli riktigt bra, säger Åsa Möller som är chef för Avfall och åter-vinning på Miva.


Örnfrakt är en ekonomisk förening och det är Örnfrakts medlemsföretag KG Lindqvists Åkeri AB som kommer att utföra uppdraget åt Miva

 

– Det är mycket glädjande att vi från årsskiftet får möjlighet att ansvara för all insamling av hushållssopor i kommunen. Det är ett ansvarsfyllt uppdrag som utifrån nuvarande och framtida krav på insamlingsmetoder kräver rationella fordon, förare och en effektiv rutt-planering av sophämtningsuppdragen. Vi ser också Mivas val att lägga ut detta på oss som entreprenör, som ett bevis för att kommuninvånarna kan spara pengar när man väljer att upphandla sina tjänstebehov istället för att göra det i egen regi inom kommunal verksamhet, säger Börje Lindholm som är VD på Örnfrakt i ett pressmeddelande.

Att all insamling av hushållssopor från och med årsskiftet sköts av en part innebär i praktiken en möjlighet att effektivisera insamlingen i sin helhet. På sikt väntas det ge en besparing på cirka 10 procent. Detta i jämförelse med en fortsatt uppdelning av insamlingen där Miva skulle sköta en del av insamlingen i egen regi.

Att Miva inte själva sköter insamlingen av hushållssopor innebär också att sopbilarna från och med den 1 januari 2012 får ett nytt utseende och inte längre är märkta med Mivas symbol. Precis som tidigare är det däremot till Miva kunderna ska höra av sig med frågor som rör sophämtningen.

Dela med dig av denna artikel på: