Du är här

2011-11-30 - Nyheter/Reportage
Clas Engström, VD Processum Biorefinery Initiative. Foto: Håkan Nordström

Processums pilotpark invigs på torsdag

Den första i en rad av tolv pilotutrustningar som beslutats av Processum Biorefinery Initiative invigs den 1 december av Västernorrlands landshövding Bo Källstrand.

Det gäller en bioreaktor där studier i pilotskala av jäsningsprocesser ska utföras. Detta är samtidigt invigningen av den park av bioraffinaderipiloter som nu byggs upp i Örnsköldsviks- och Umeåregionen. Forskare och företagsledare från norra bioraffinaderisverige, inbjudna av Processum och forskningsmiljön Bio4Energy, kommer till invigningen.

Tolv pilotutrustningar av olika typ, ägda av Processum Biorefinery Initiative, och med inriktning mot bioraffinaderiområdet tas successivt i drift. Hela projektet är ett samarbete mellan Processum, företag i regionen, Umeå universitet, Bio4Energy och SLU och pilotutrustningarna placeras hos olika parter.

– Bioreaktorn är specialbyggd för oss och den enda i sitt slag och sin storlek, säger Björn Alriksson, FoU-ingenjör vid Processum. Den är flexibel för att kunna användas i en rad applikationer och själva reaktorn kan både användas vertikalt och horisontellt, vilket är viktigt vid försök med höga torrhalter.

– I reaktorn kan vi göra både uppskalnings- och nedskalningsförsök för till exempel etanolpiloten här i Örnsköldsvik. Ett forskningsprojekt där bioreaktorn blir viktig är odling av single cell protein för användning som fiskfoder istället för fiskmjöl av foderfisk.

– Flexibiliteten i vår pilotpark är helt central för oss. Vi var väldigt noga med att skissa på vad som inte fanns. Vi såg att det var pilotskalan som behövdes och att parken skall vara väldigt flexibel. Vi kommer att ha stora möjligheter att testa olika typer av reaktioner, vilket gör piloterna användbara för företag även utanför vårt företagskluster, betonar Clas Engström, VD Processum Biorefinery Initiative.


Information om piloterna. 
De ”piloter” som byggs är, förenklat, följande: 
• Spinnpilot för att tillverka tråd av cellulosafiber.
• Odlingspilot för biologiska material, bland annat fermentering och enzymatisk nedbrytning.
• Algpilot för odling av alger för att producera biomassa och binda koldioxid från rökgaser.
• Tre explosionsklassade piloter för reaktioner mellan vätskor och gas, reaktioner med lösningsmedel under tryck samt en flödesreaktor.
• Tre enhetsoperationspiloter: kvarn för malning av olika material, dekantercentrifug för avvattning av 
• bl a slam samt en extraktionsmodul för urskiljning av olika vätskor. 
• Torkpilot för precisionsstyrd reducering av fukthalten hos biomassa, som bl a möjliggör förädling av olika typer av slam.
• Torrifieringstrumma och filterpress.

Dela med dig av denna artikel på: