Du är här

2011-12-01 - Nyheter/Reportage
Hälsostödjande familjesamtal heter ett nytt forskningsprojekt som inleds i Örnsköldsvik.

Ny forskning inleds i Ö-vik

Forskningsprojektet "Hälsostödjande familjesamtal" ska förbättra livssituationen för de som bor i särskilda boenden, och deras närstående.

En förbättrad livssituation för personer som bor i kommunens särskilda boenden för äldre och för deras närstående. En högre arbetstillfredsställelse för sjuksköterskorna och en fördjupad verksamhetsutveckling. Det är målen för forskningsprojektet "Hälsostödjande familjesamtal" som nu inleds i Örnsköldsvik.

– Närstående till personer som flyttar till särskilda boenden kan uppleva situationen som frustrerande och stressande, säger Karin Sundin, docent vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet.

– Genom att erbjuda familjerna samtal, där de tillsammans med två sjuksköterskor, får möjlighet att beskriva hur de upplever situationen vill sjuksköterskorna lyfta fram styrkor och resurser hos familjerna och synliggöra hur de kan hantera situationen framöver.Denna typ av samtal förekommer i Kanada, på Island och i projektform i Kalmar och Umeå.

Den ökade förståelse som samtalen ger upphov till förväntas också ha en positiv inverkan på vårdsituationen. Sjuksköterskor som idag kan känna sig utelämnade och ensamma för att de inte kan leva upp till andras och egna förväntningar på sitt arbete får genom dialogen med de anhöriga ett förbättrat verktyg att stärka familjerna i deras situation.

– Den här typen av forskning är relevant för vår verksamhet, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för kommunens särskilda boenden. Vår personal, i detta projekt sjuksköterskor och enhetschefer, vill aktivt vara med och utveckla vår verksamhet.

Hälsostödjande familjesamtal är det första doktorandprojektet i kommunens satsning "Kunskapsnod Örnsköldsvik" och genomförs i samarbete med Institutionen för omvårdnad vid Umeå Universitet.

Dela med dig av denna artikel på: