Du är här

2012-06-27 - Nyheter/Reportage
Clas Engström, vd Processum. Foto: Håkan Nordström

Projektet Skogskemi går in i nästa fas

Vinnova delfinansierar projektet med 10 miljoner kronor.

Vinnova har fattat beslut om finansiering av projektet Skogskemis B-ansökan till programmet ”Utmaningsdriven innovation” och delfinansierar projektet med 10 miljoner kronor. Deltagande organisationer bidrar med samma belopp, vilket ger en totalfinansiering på drygt 20 miljoner kronor.

Projektet är tvåårigt och omfattar studier och utveckling av tre gröna baskemikalier; butanol, olefiner och metanol, vilka bedöms ha störst långsiktiga förutsättningar för att resultera i en eller flera fullskaliga demonstrationsanläggningar, drivna av svensk skogs- och kemiindustri.

Skogskemi är ett samprojekt mellan skogsindustriföretag, kemiföretagen i Stenungsund och universitet och det projektleds av Processum Biorefinery Initiative. I en föregående fas har ett omfattande idéutbyte mellan de två industrierna ägt rum och tre mest intressanta värdekedjorna, vilka nu kommer att studeras på djupet, identifierats.

Valet av värdekedjor har dels bestämts av kemiföretagens behov av gröna baskemikalier i Stenungsund och dels av de tekniska möjligheterna att med känd teknik tillverka dessa av skogsråvara. De valda värdekedjorna butanol, olefiner och metanol kommer att analyseras i olika avseenden. Så kallade pre-FEED-studier kommer att göras för att klarlägga de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för produktion.

Ritningar och beräkningar kommer att tas fram som beskriver hur anläggningar för att producera de tre kemikalierna skall se ut. Projektet lägger också stort fokus på systemanalys, hållbarhet, integrationsmöjligheter, logistik och affärsmodeller i ett helhetsperspektiv. Långsiktiga lösningar för att gå från skog till färdiga gröna plaster eller material är vad som eftersträvas.

– Vi har börjat en mycket intressant resa där vi snabbt nått varandra och hittat lösningar, säger Clas Engström, vd Processum Biorefinery Initiative.

– Diskussionerna övergår nu till att bli verkstad där vi under två år ska ta fram de underlag som behövs för att vid positivt resultat kunna gå vidare i ett tredje steg. Inte minst studierna av möjliga affärsmodeller är viktiga, eftersom vi måste hitta en långsiktig lösning där skogsindustri och kemiföretag båda tjänar pengar på att använda skogen till gröna kemikalier.

– Perstorp, tillsammans med fyra andra företag; AGA, AkzoNobel, Borealis och Ineos, har sedan tidigare lanserat visionen “Hållbar Kemi 2030”, som går ut på att ersätta dagens fossila råvarubas för kemiindustrin i Stenungsund med förnybar, säger Lars Lind, vd Perstorp BioProducts AB.

– Vi ser mycket positivt på Vinnovas stöd till projekt Skogskemi som en god delsträcka på vägen mot visionen, och på de möjligheter som skapas till fördjupat samarbete med skogsindustrin. Projektet kommer att ge svar på hur skogsråvara kan konverteras till kemibyggstenar och vilka värden som kan skapas; både från en affärsmässig och en klimatsmart utgångspunkt.

Deltagare i projektet Skogskemi är AGA, AkzoNobel, BioEnDev, Borealis, Chalmers, Domsjö Fabriker, Holmen, Ineos, MoRe Research, Perstorp, Processum, SCA, Sekab, Sveaskog och Umeå universitet.


Dela med dig av denna artikel på: