Du är här

2012-08-03 - Långviksmon
Christina Karlsson, riksdagsledamot från Örnsköldsvik, när hon första maj-talade på Parken i år. Foto: Mats Forsgren

Övrebygdens Socialdemokratiska förenings första steg

Lördagen 4:e augusti utvecklas och utökas Långviksmons Socialdemokratiska förening.

På lördag upphör Långviksmons Socialdemokratiska förening officiellt att heta så - den kommer därefter att heta Övrebygdens Socialdemokratiska förening. Dessutom utökas verksamheten från att enbart röra Långviksmon, till att bli en träffpunkt för hela Övrebygden.

- Det har blivit färre, och dessutom äldre folk som bor i bygden. Så vi tog ett gemensamt medlemsbeslut och bestämde oss för denna utveckling, för att kunna inkludera ett större geografiskt område.

Detta säger en av initiativtagarna, Helene Andersson, och fortsätter:

- Efter att beslutet togs delade jag ut flygblad till alla i Övrebygden, för att informera och för att förhoppningsvis genom utökningen även få fler medlemmar.

Helene uttrycker att gensvaret redan varit mycket positivt. 

- Lands- och glesbygden blir ofta bortglömd, eftersom det händer så mycket i centrum. Därför tror jag många som bor här verkligen vill organisera sig och göra skillnad. Man vill göra sina röster hörda, och för att uppnå det måste vi slå oss samman och samarbeta.

Övrebygdens Socialdemokratiska förening kommer dessutom att samarbeta med Björna Socialdemokratiska förening.

- Vi ska äta surströmming, och förhoppningsvis senare även ägna oss åt fler föreningsaktiviteter tillsammans, berättar Helene.

På lördag kommer Helene själv tillsammans med Jan-Olov Häggström, Christina Karlsson, Kristoffer Park och Sara Häggström finnas på plats på Konsum i Trehörningsjö, där en sorts introduktionsträff kommer att hållas, för att informera och ta emot medlemmar.

Utöver mötet med politiker och medlemmar erbjuds fika och lotteriförsäljning, med utlottning av kakor som medlemmar själva tagit sig tid att baka.

- Vi hoppas på en trevlig pratstund med politiker men kanske även ett tillfälle att ställa jobbiga frågor, säger Helene med glimten i ögat. Det är en viktig start för att få engagera sig och för att gemensamt kunna påverka.

Avslutningsvis berättar hon även att hon faktiskt bjudit Stefan Löfven med fru.

- Det återstår att se om de dyker upp - jag vet ju att de har hektiska scheman, men det vore kul.

Dela med dig av denna artikel på: