Du är här

2012-08-29 - Samhällsinformation
Sjukhusdirektör Monika Johansson byter till nytt chefsjobb inom landstinget. Håkan Nordlöf

Monika Johansson på nytt toppjobb i landstinget

Lämnar sitt jobb som sjukhusdirektör i Örnsköldsvik för att bli kvalitets- och patientsäkerhetschef i landstingsdirektörens ledningsstab.

Nu står det klart att Monika Johansson, sjukhusdirektör i Örnsköldsvik, blir kvalitets- och patientsäkerhetschef i landstingsdirektörens ledningsstab.

– Monika kommer med sin erfarenhet från ett strategiskt och mer övergripande ledningsperspektiv och sin kunskap om patientsäkerhet tillföra mycket till den här tjänsten, säger landstingsdirektör Anders L Johansson.

I samband med den nya organiseringen av landstinget kommer patientsäkerhetsarbetet, med bland annat risk- och händelseanalyser, avvikelsehantering och Lex Maria-anmälningar att samlas under en gemensam enhet där Monika Johansson nu blir chef. Ytterligare uppdrag blir ett genomgripande processarbete kring kvalitet och patientsäkerhet.

Dela med dig av denna artikel på: