Du är här

2012-09-01 - Nyheter/Reportage
Nyskapande elhybridlösning från ö-viksföretaget Elforest ingår i världens första elhybriddrivna skogsskördare.

Världsnyhet från Örnsköldsvik

Ö-viksföretaget Elforest inblandad i världens första elhybriddrivna skogsskördare.

Under den stora skogsutställningen FinnMETKO visas världens första elhybriddrivna skogsskördare. Tack vare Elforest patenterade elhybridteknik presenterar ProSilva sin skogsskördare ProSilva910EH, en miljövänligare maskin med lägre driftskostnader.

Den nyskapande elhybridlösningen från Elforest har integrerats i en 910EH tillverkad av det finska företaget ProSilva. Vid utställningen FinnMETKO visades elhybridskördaren upp för första gången. Intresset var mycket stort. Bland annat talade Mauri Pekkarinen, fd handels- och industriminister i Finland, om skogens betydelse för Finland och vikten av att maskinerna utvecklas.

Elforest har levererat komponentpaketet EHP(Electric HybridPowerPac) till den nya skördaren. EHP-systemet integreras med det befintliga hydrauliksystemet i ProSilva 910. EHP består av dieselmotor, generator, styrdator och batterier.

Dieselmotorn körs på konstant energieffektivt driftsvarvtal. Via dieselmotorn drivs ett kraftfullt generatorpaket som laddar separata batteripaket. Samarbetet mellan dieselmotorn och generatorpaketet ger en kostnadseffektiv drivning av fordonet som dessutom minskar koldioxid-emissionen.

– Vår teknik går att skräddarsy enligt fordonstillverkarnas önskemål, berättar Gunnar Bäck på Elforest. Vår styrka är att vi kan styra de här olika systemen, att vi har tekniken och kompetensen för det. I framtiden hoppas vi kunna integrera tekniken även i andra applikationer på marknaden.

Tidigare har den patenterade tekniken sålts till flistuggapplikationer och transportfordon. Den används också i Elforestskotare B12 och F-serien. ProSilva är dock pionjärer när det gäller elhybriddriven skördare.

– Det här projektet ser vi som starten på affärsutvecklingen av vår elhybridteknik inom flera olika fordons/maskinsegment, säger Per-Anders Bjuggstam, vd Elforest. Samarbetet med ProSilvahar fungerat mycket bra då vi på kort tid har hybridiserat skördaren.

I samband med visningen undertecknades avtalet med slutkund och maskinen överlämnades.


Om Elforest
Ursprunget till Elforestelhybridskotare är en enskild skogsägares miljöambitioner. År 2006 bildades Elforest för att göra verklighet av idén och utveckla världens första skogsmaskin med seriell elhybridteknologi. På vägen har allt fler insett det kloka i att satsa på elhybridteknik. Bland andra Volvos riskkapitalbolag, Volvo Technology Transfer, som tidigt gick in som delägare. År 2010 anslöt det statliga venture capital-bolaget Fourietransform och bolaget är i dag Elforeststörsta enskilda ägare. Sveriges största skogsägare, Sveaskog, var först ut med skotare från Elforest och i dag har även SCA Skog, Holmen Skog och Naturbruksgymnasiet Svenljunga valt att investera i produkterna.
Dela med dig av denna artikel på: