Du är här

2012-09-04 - Samhällsinformation

Vindkraft i Brattmyrliden

Länsstyrelsen har beviljat Brattmyrliden Vind AB tillstånd att uppföra 33 vindkraftverk vid Brattmyrliden, Örnsköldsviks kommun.

Den 28 augusti, i beslut enligt miljöbalken beviljade Länsstyrelsen Västernorrland, Brattmyrliden Vind AB tillstånd för drift och uppförande av maximalt 33 vindkraftverk i Brattmyrliden, fastigheterna Gideå-Långviken 1:5 och 1:45, Byviken 1:10, Hattsjö 1:100 m.fl., Örnsköldsviks kommun.

De som vill läsa beslutet eller ta del av information om hur man gör en överklagan, kan gå in på länstyrelsens webbplats.


Dela med dig av denna artikel på: