Du är här

2012-09-05 - Samhällsinformation
Kommunen räknar med att gå 96 miljoner kronor plus under året.

Positivt för kommunens ekonomi

Ny prognos pekar på 96 miljoner kronor plus för 2012.

När kommunfullmäktige i juni 2011 antog budget för 2012 beräknades det ekonomiska resultatet för 2012 till +27 miljoner kronor. En ny prognos efter augusti månads utgång pekar på ett positivt årsresultat på +96 miljoner kronor. Resultatet innebär att resultatmål och balanskrav uppnås.

Förbättringen jämfört med månadsuppföljningen i juni då prognosen var +82 miljoner kronor beror på en bättre slutavräkning med 6 miljoner kronor samt en förbättrad prognos för nämnderna. Deras förbättring återfinns inom humanistiska nämnden där 8 miljoner kronor av tidigare bedömt underskott beräknas arbetas in under resten av året.

Dela med dig av denna artikel på: