Du är här

2012-09-07 - Husum
Foto: Nils Ågren

Vattenläcka Sandviksvägen i Husum

En vattenläcka i Husum innebär att det just nu är störningar i vattenleveransen. Berörda är boende på Sandviksvägen samt eventuellt ytterligare intilliggande område.

Arbetet med att laga vattenläckan pågår och beräknas vara klart till under dagen berättar Miva.

Efter en åtgärdad vattenläcka kan vattnet vara grumligt eller missfärgat, vilket åtgärdas genom att spola kallvatten på flera tappställen som till exempel kök, badrum och tvättstuga. Tiden kan variera från ett par minuter upp till en halvtimme.

Missfärgat vatten beror på järnutfällning som släpper vid hastigt ändrade flödesriktningar i ledningarna, som i sin tur kan bero på avstängningar eller driftstörningar på ledningsnätet, som exempelvis läckor.

Dela med dig av denna artikel på: