Du är här

2012-10-25 - Samhällsinformation
Flera av Örnsköldsviks kommuns bolag planerar att flytta ihop i gemensamma lokaler. Foto: Håkan Nordström

Kommunbolag får gemensamma lokaler

Örnsköldsviks kommuns bolag planerar att flytta ihop i gemensamma lokaler. Det är ytterligare ett steg i kommunens strategi att effektivisera användningen av såväl egna som hyrda lokaler.

– I och med detta kommer vi att kunna åstadkomma såväl ändamålsenliga och bättre nyttjade lokaler för den kommunala verksamheten som möjligheter till nya bostäder, säger Hans Selling, VD för moderbolaget Rodret.

Planerna innebär möjligheter för Övik Energi, Övikshem, Miva samt Örnsköldsviks Hamn och Logistik att flytta ihop sina kontor. Detta innebär enligt Selling att man också kan börja titta på en effektivare administration.

– Genom att finnas i gemensamma lokaler kommer det att bli naturligt att använda resurserna smart, exempelvis när det gäller kompetens och teknik.

Förutom de senaste årens arbete med effektivare lokalanvändning, som bland annat har resulterat i förändringar i administrativa lokaler och skollokaler, går nu kommunen vidare och studerar ytterligare lösningar. Där ingår bland annat att utreda möjligheten att sälja lokaler som idag används till administration och som istället kan användas till bostäder.

– Våra fastigheter har potential för utveckling, och eftersom de står för en sådan stor kostnad i kommunen är det alltid viktigt att se över möjligheterna till effektiviseringar, säger kommundirektör Bengt Westin. Hur de lösningarna kan se ut och vilka verksamheter som skulle kunna påverkas vet vi inte idag, men fastighetsavdelningen har ett uppdrag att utreda frågan

Dela med dig av denna artikel på: