Du är här

2012-10-29 - Nyheter/Reportage
Foto: Håkan Nordström

Etanolpiloten gör smörsyra

Forskare vid Luleå tekniska universitet, LTU, ska utveckla och testa framställning av smörsyra i stor skala ur biomassa vid den så kallade etanolpiloten i Örnsköldsvik.

Satsningen på produktion av smörsyra blir ett komplement till utvecklingen av biobränsle vid etanolpiloten i Örnsköldsvik och breddar därmed verksamheten vid demoanläggningen.

– Den verkliga fördelen är att smörsyra blir biobaserad, en så kallad grön kemikalie. Det finns ett antal olika användningsområden med en direkt marknad för det, säger Kris Berglund, professor inom Avdelningen för biokemisk- och kemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet, i ett pressmeddelande.
Dela med dig av denna artikel på: