Du är här

2012-11-06 - Samhällsinformation

Ombyggnadsarbete året ut

Under vecka 44 inledes underhållsarbete av vattenledningar, vid södra Varvskajen, centrala Ö-vik

För att säkerställa leveranssäkerhet och funktion genomför Miva underhållsarbete av vatten- och spillvattenledningar på södra Varvskajen (gamla stationsområdet) i centrala Örnsköldsvik. Ledningsarbetet påbörjas under vecka 44 och beräknas pågå året ut.

Driftstörningar i vattenleveransen kan förekomma i samband med arbetet. Vid planerade in- och urkopplingar i ledningsnätet kommer dock berörda fastighetsägare att informeras.

Vi ber om överseende för ev trafikstörningar och extra trafik i området under arbetet. 

Tänk även på, att det tidvis kan finnas djupa schakt i området.


Dela med dig av denna artikel på: