Du är här

2012-11-07 - Ekonomi

Plus för kommunen

Nya prognosen pekar mot ett betydligt bättre resultat än budgeterat.

När kommunfullmäktige i juni 2011 antog budget för 2012 beräknades det ekonomiska resultatet för 2012 till +27 miljoner kronor.

En ny prognos efter oktober månads utgång pekar på ett positivt årsresultat på +72 miljoner kronor. Resultatet innebär att resultatmål och balanskrav uppnås.

Dela med dig av denna artikel på: