Du är här

2012-12-18 - Samhällsinformation
Flyktingar i ett läger i Somalia.

Örnsköldsvik utreder möjligheter att ta emot asylsökande

Kommunen har fått en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot asylsökande från framförallt Syrien, Somalia och Afghanistan.

Behovet av boendeplatser för asylsökande är stort och Örnsköldsviks kommun har fått en förfrågan från Migrationsverket om att ta emot asylsökande. Under 2012 har Migrationsverket tagit emot dubbelt så många ansökningar om asyl i Sverige jämfört med förra året. De största grupperna asylsökande kommer från Syrien, Somalia och Afghanistan.

Migrationsverket och Örnsköldsviks kommun har haft ett första möte kring behov och möjligheter. Utifrån det samtalet går nu kommunen vidare med att undersöka förutsättningarna för att ta emot asylsökande. Det handlar bland annat om tillgång till lägenheter och skola för barnen.

– Vi ska självklart utreda förutsättningarna att erbjuda en fristad för människor som tvingas fly undan krig och övergrepp. Vi hoppas ha en första bild av läget i slutet av januari, säger Lena Finne Jansson som är kommunens kontaktperson mot Migrationsverket. 

Asylärenden – statens ansvar

Asylsökande är en person som ansökt om asyl men ännu inte fått ett beslut om uppehållstillstånd. Ansvaret för asylfrågor är statligt och det är Migrationsverket som sköter uppdraget.

Det vanliga är att Migrationsverket erbjuder den asylsökande att bo i en vanlig lägenhet samt betalar hyran och står för enklare utrustning. Migrationsverket ansvarar ekonomiskt för eventuell dagersättning och kostnader för skolgång (förskola och skola men inte vuxenutbildning) samt hälsovård.
Dela med dig av denna artikel på: