Du är här

2013-01-14 - Ekonomi
Rent statistisk blir Örnsköldsvik alltmer attraktivt. Foto: Håkan Nordström

Småhuspriserna stiger i Örnsköldsvik

Det må råda lågkonjunktur, men det är inte i alla kommuner som det avspeglar sig på bostadsmarknaden. I Örnsköldsvik har småhuspriserna stigit med 6 procent det senaste kvartalet och med 4 procent jämfört med samma kvartal i fjol.

Mellan de två senaste tremånadersperioderna redovisas sjunkande priser i 8 av 21 län. I 7 län redovisas stigande priser och i de övriga 6 är läget oförändrat.
Prisutvecklingen i länen varierar från minus 3 till plus 2 procent. 
 
På årsbasis, när man jämför med motsvarande period ett år tidigare, steg priserna i 11 av 21 län. Den största prisuppgången redovisas i Blekinge och Uppsala län med 5 procent, medan den största prisnedgången återfinns i Gotlands län med 6 procent, följt av Kalmar län med 5 procent. I storstadsregionerna Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna med 3 respektive 2 procent, medan priserna i Stor-Malmö sjönk med 3 procent.
Ökningen på fyra procent i Örnsköldsvik är alltså större än i samtliga dessa storstadsregioner.

Det genomsnittliga priset
för ett småhus i landet var nästan 2 miljoner kronor under perioden september – november 2012. Variationerna i landet är stora. På länsnivå spänner det genomsnittliga priset från nästan 3,7 miljoner kronor till strax under 1 miljon kronor. 
 
Örnsköldsvik hör fortfarande till en av landets billigare kommuner att köpa småhus i med ett snittpris på 1,027 miljoner kronor.
 
Källa: SCB
Dela med dig av denna artikel på: