Du är här

2013-01-22 - Världsklass-bloggen

Mer än en prick på den digitala kartan

De senaste åren har olika omvärldstudier visat att vi går mot ett specialiserat samhälle där också människors rörlighet ökar. Dagens digitala möjligheter innebär även att det blir mindre viktigt att vara fysiskt nära.

 

I stället är det avgörande för en kommuns utveckling att vara ekonomiskt och idémässigt sammankopplande med andra. I projektet Tankesamhället som drivs av Kairos Future blir det tydligt att närheten till tankar och idéer aldrig varit viktigare än vad de är nu, för att skapa en attraktiv plats. Tillgången på en bredd av idéströmningar är det som skapar en dynamisk och attraktiv miljö för människor att vistas i. Kan vi tillhandahålla den miljön, fysiskt eller virituellt, så kommer människors utbyte av idéer också att berika vår fortsatta utveckling.

För en plats som Örnsköldsvik där vi historiskt sett har haft mycket låga in- och utflöden av människor och därmed begränsad exponering för nya influenser, är dagens sociala nätverk på webben ett välkommet tillskott. Där geografin och begränsad infrastruktur historiskt hållit oss tillbaka kan vi nu använda digitala verktyg för att knyta oss till tankemässiga nav i världen.

I dagsläget cirkulerar det en rad olika kartor som visar ögonblicksbilder och strukturförkarande bilder av digitala kontakter och flöden över hela jorden. Det står klart att den digitala sammankopplingen av tankar, idéer och därigenom affärer håller på att rita om våra kartor fullkomligt. Därför bör vi också se till att vara med och rita. Kliva fram och ta plats på globala arenor. Se till att vi länkas samman med andra och att det inte går en dag utan att olika tankar och idéer får möta varandra.

Dela med dig av denna artikel på: