Du är här

2013-01-24 - Björna
Mellansel och Björna kan bli aktuella för asylmottagning.

Asylmottagning i Mellansel och Björna

Arbetet med att undersöka förutsättningar för asylmottagning fortsätter.

Under veckan har möten hållits i Mellansel och Björna, dels med skolpersonal, dels med representanter för lokala aktörer i respektive område.

– Sammanfattningsvis kan sägas att det var god uppslutning på mötena, säger kommunens kontaktperson Lena Finne Jansson. Man visade ett gott hjärta och stort engagemang för såväl den egna orten och de som bor där, liksom för människor som varit tvungna att lämna sina hem. Det viktigaste för fortsättningen är en bra dialog, att belastningen på de boende och de som arbetar på orterna blir rimlig, att barn och vuxna ska ha ett meningsfullt och värdigt liv under sin tid som asylsökande, att skolan och förskolan ska fungera för såväl de barn som redan går där som för de barn som kommer som asylsökande.

Till och med den första februari kan synpunkter och förslag lämnas till kommunens representanter Lena Finne Jansson eller Staffan Åsberg. Då ska också de olika arbetsgrupper som utreder förutsättningar ur olika aspekter lämna sina synpunkter och förslag. Därefter sker avrapportering till kommunstyrelsen och  möte med Migrationsverket.

Frågan om asylmottagning kommer även upp som ett ärende till kommunstyrelsen i mars. Frågan avgörs däremot inte politiskt, det är upp till Migrationsverket att avgöra var asylboende kan möjliggöras.

Dela med dig av denna artikel på: