Du är här

2013-02-11 - Världsklass-bloggen

Släpp taget om gamla föreställningar

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi har skapat med det gamla sättet att tänka” Einsteins berömda citat som vi alla nickar förstående till och instämmer med. Men....

 

..............handen på hjärtat, hur snabba är vi egentligen att ta till oss nya idéer?

Myter om olika yrken, arbetsuppgifter och arbetsplatser verkar vara enormt seglivade. Bilden av den smutsiga, tunga verkstadsmiljön hänger kvar trots att de flesta numera har högteknologiska instrument och knappt några tunga lyft alls. Begränsningen i vad ett företageller en kommun har att erbjuda för olika arbetsuppgifter skapar vi själva. Tyvärr är det oftast vuxna som på ett effektivt för över sina egna föreställningar på sina barn istället för att nyfiket uppmuntra sina barn att undersöka hur det står till egentligen.

Att vi kan hitta nya produkter och affärsidéer i spillmaterial från våra industrier har nätverket Creatables tagit fasta på. Creatables är ett kreativt nätverk av formgivare och ingenjörer som arbetar med att hjälpa svenska industriföretag att minska mängden materialspill i tillverkningen. Dom gör detta genom att utveckla konsumentprodukter som går att tillverka av spillmaterialen och skapar på så sätt nya möjligheter för dessa företag att omsätta sitt material genom deras varumärke och försäljningskanaler. I så stor utsträckning som möjligt tillverkas produkterna direkt på plats i den fabrik där spillet uppstår och med deras befintliga maskinpark. På så sätt behövs det inga onödiga transporter av spillet från en fabrik till en annan.

Erik Thorstensson, en av grundarna till nätverket kommer till Örnsköldsvik 20 februari för en inspirationsföreläsning och workshop. Ni som ser möjligheter i detta, passa på att gå. Ni hittar inbjudan på vår hemsida www.varldsklass.se

Runt omkring oss finns massor av dammiga föreställningar om saker och tings varande och icke varande som vi borde städa upp bland. Bästa sättet att börja är att städa hos sig själv och våga ifrågasätta gamla sanningar. Och om ni inte vet hur det ser ut på arbetsplatser eller vilka olika arbetsuppgifter och yrken det finns. Fråga!

Dela med dig av denna artikel på: