Du är här

2013-02-12 - Samhällsinformation
Flyktingbarn från Somalia. Bilden har ingen direkt koppling till artikeln i övrigt.

Planer på asylmottagning

Arbetet med att utreda förutsättningar för asylmottagning i Örnsköldsvik fortsätter.

Migrationsverket fick rapport om förberedelser för eventuell asylmottagning.

Arbetet med att utreda förutsättningar för asylmottagning i Örnsköldsvik fortsätter. Kommunstyrelsen informerades om arbetet vid mötet 5 februari. Nästa steg var ett möte med Migrationsverket 11 februari, där deltog även Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Vid bägge mötena riktades ett varmt tack till alla som bidragit till underlagen, inte minst de som engagerat sig på de aktuella orterna. Migrationsverket var mycket nöjda med det förarbete som hittills har gjorts för att ta fram relevant information och utreda förutsättningar.

Närmast fortsätter arbetet med att samla in material inför kommunstyrelsens möte 5 mars. Bland annat ser bildningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen och konsult- och serviceförvaltningen över frågor kopplade till skolgång, skollunch och lokaler. Kommunen planerar att hålla möten i Mellansel och Björna före kommunstyrelsens möte den 5 mars.

Dela med dig av denna artikel på: