Du är här

2013-02-28 - Björna

Stöd för byanät

Sju lokala fiberföreningar söker statligt bidrag för bredbandsnät på landsbygden.

Genom att bilda lokala fiberföreningar har sju sammanslutningar nu möjlighet att söka statligt bidrag för bredbandsnät på landsbygden

Landsbygdens tillgång till bredband och digitala tjänster står i fokus för projektet ”eSPINN” som pågår i Örnsköldsvik till och med juni 2013. Som en del i projektet har en e-lots, Klas Strandberg, kartlagt bredbandstillgång, utrett möjligheter till utbyggnad samt fungerat som stöd för att bilda lokala fiberföreningar och byanät.

Det lokala gensvaret i e-lotsens pilotområde har varit stort. Cirka 1 500 hushåll i området Björna – Långviksmon – Trehörningsjö – Gideå har bildat sju helt nya fiberföreningar. De föreningarna ansöker nu hos Länsstyrelsen om att få ta del av statligt stöd för bredbandsutbyggnad genom Landsbygdsprogrammet. Totalt finns 27 miljoner kronor att fördela för länet.

Dela med dig av denna artikel på: