Du är här

2013-03-07 - Örnsköldsvik

Bostadsbehovet uppmärksammas

Fokus på att utveckla service på landsbygden.

Projektet ”Bygd och stad i balans” har ett tydligt fokus på utveckla service på landsbygden. I det sammanhanget blir även attraktionskraft och de faktiska möjligheterna att bosätta sig på landsbygden betydelsefulla.

Det förekommer, i Örnsköldsvik likväl som på andra håll i landet, att människor som varit beredda att flytta ut på landsbygden har stött på bostadsbrist. Det finns hus som uppenbarligen står tomma men bostäderna är inte tillgängliga.

För att man uppmärksamma fastighetsägare på att deras, tillsynes obebodda, bostäder kan vara intressanta för inflyttare kommer ”Bygd och stad i balans” inom kort att skicka ut ett brev till 750 fastighetsägare på Örnsköldsviks landsbygd.

– I projektet får vi ofta höra att det är många som vill flytta ut på landsbygden eller att det är ungdomar som vill kunna bo kvar men det saknas bostäder. Det känns därför oerhört spännande och se vilken respons vi får på det här brevet som är ett första steg i arbetet, säger Lena Lindström näringslivsutvecklare och projektkoordinator i projektet Bygd och stad i balans.
Dela med dig av denna artikel på: