Du är här

2013-03-26 - Trehörningsjö
Björna Fiber, Storsjöbygdens Byanät, Gideå fiber samt 3-sjö fiberprojekt kan få stöd för bredbandsutbyggnad.

Stöd för byanät

Fyra fiberföreningar ett steg närmare bredbandsstöd.

Under perioden 21 december 2012 - 6 mars 2013 hade länsstyrelsen en ansökningsomgång då föreningar, organisationer och kommuner i Västernorrland gavs möjlighet att söka medel till bredbandsutbyggnad. Enligt den regionala strategin ska sådana bredbandsprojekt prioriteras som möjliggör boende och företagande på landsbygden.

Totalt lämnades ett tjugotal ansökningar in från olika delar av länet, sju av projektansökningarna kom från fiberföreningar på Örnsköldsviks landsbygd.

Länsstyrelsen har nu beslutat vilka projekt som ska gå vidare till fortsatt handläggning i den första prioriteringsomgången. Det blev ett glädjande besked för Örnsköldsviks del som fått med fyra projekt på prioriteringslistan: Björna Fiber, Storsjöbygdens Byanät, Gideå fiber samt 3-sjö fiberprojekt.

Hoppet är inte heller helt ute för de projekt som inte kommit med i den första genomgången. Statens jordbruksverk ser nämligen över en omfördelning av medel mellan länen, vilket betyder att det kan komma ytterligare medel till Västernorrland efter den genomgången. De ärenden som har kommit in under sökomgången har därför fler chanser att få medfinansiering till sina projekt.
Dela med dig av denna artikel på: