Du är här

2013-04-02 - Ekonomi
Foto: Örnsköldsviks kommun

Utmaningarna för Örnsköldsviks handel

Kommunen bjuder in till konferens om handeln.

Näringsidkare, fastighetsägare, förtroendevalda, tjänstemän och andra som är intresserade av handelns utveckling i Örnsköldsvik är välkomna till en konferens 15 april. Under rubriken ”Utmaningarna för Örnsköldsviks handel” bjuder kommunens tillväxtavdelning in till en temaeftermiddag om handeln i Örnsköldsvik och närregionen.

Konferensen hålls i Arken tjänstecentrum, 15 april, 12:00–16:30. Konferensen startar med gemensam lunch 12:00 i restaurang Bella och fortsätter sedan i samlingssalen Pinassen med följande program:

  • Handelns utmaningar i Sverige, Utvecklingschef Magnus Kroon, Svensk handel.
  • Örnsköldsviks handel i regionen Umeå- Sundsvall, Erik Sandemo, Svensk Handel.
  • Analysrapport om Handeln i Örnsköldsvik till 2020, Seniorkonsult Henrik Westin, HUI Research AB.
  • Hur går vi vidare med utvecklingsarbetet i Örnsköldsvik? Peter Holmqvist, tillväxtchef.

Anmälan om deltagande skickas senast 11 april till tillvaxt@ornskoldsvik.se
Konferensen inklusive lunch är kostnadsfri.
Dela med dig av denna artikel på: