Du är här

2013-04-03 - Övrig kultur
Föreningen Gröna Huset får en kulturskjuts från Umeå2014 för att arrangera hållbarhetsfestivalen Sweet Sustainability.

Kulturhuvudstadsåret 2014

Fyra nya projekt får stöd via Kulturskjutsen.

Nu är det klart vilka projektidéer som får stöd från Umeå2014 i den femtonde omgången av Kulturskjutsen. De handlar om att tillgängliggöra information via smarta mobiler, installationer i skogsträdgården Arboretum Norr, en hållbarhetsfestival samt att utveckla presentationsformen PechaKucha Night under kulturhuvudstadsåret i Umeå.

De fyra som får Kulturskjutsen denna omgång är:

•    Den ideella föreningen Wikimedia Sverige, som via QR-koder på kulturellt viktiga platser och objekt i Umeå vill göra informationen mer lättillgänglig för stadens besökare.
•    Konstnärerna Carina Olsson, Rebecka Adelhult Feklistoff och Ulla Thøgersen för konstprojektet Förflyttningar – installationer i skogsträdgården Arboretum Norr i Baggböle utanför Umeå.
•    Föreningen Gröna Huset, för att arrangera hållbarhetsfestivalen Sweet Sustainability. Den ska fira hållbarhetskulturen och samla människor kring omställningen för ett hållbart samhälle.
•    Svensk Form Västerbotten (SFV), för att utveckla presentationsformen PechaKucha Night under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Satsningen är dessutom ett samarbetsprojekt med lettländska Riga.

 

Mobilen blir faktabok om Umeå

En flerspråkig ingång till Wikipedia via smarta mobiler – det är syftet med UmepediA-projektet som nu får stöd av Umeå2014 och Kulturskjutsen. Via QR-koder på kulturellt viktiga platser och objekt i Umeå blir informationen mer lättillgänglig för stadens besökare.

Målet med UmepediA är att rejält öka möjligheten för besökare att ta till sig information kring olika objekt och platser i Umeå. Det ska göras med en kunskapsbank i form av flerspråkiga Wikipedia-artiklar om 100 olika kulturellt viktiga objekt i Umeå. Artiklarna kan sedan nås genom att intresserade skannar in en QR-kod vid det fysiska objektet med hjälp av sin smarta mobiltelefon.

– Genom att göra Umeårelaterade artiklar på Wikipedia tillgängliga på fler språk kommer det att bli enklare för internationella gäster att ta till sig Umeå och få en förståelse och uppskattning för kulturen och historian, säger Jan Ainali, verksamhetschef för Wikimedia Sverige, föreningen som är initiativtagare till projektet.

Wikimedia Sverige är en ideell förening med säte i Stockholm och är stödförening för svenskspråkiga Wikipedia. Eftersom Wikipedia är världens sjätte största webbplats kan projektet verkligen sätta Umeå på den digitala kartan. Förhoppningen från Wikimedia Sverige är också att framtida kulturhuvudstäder ska vilja delta i liknande samarbeten.

Målgruppen är bred och omfattar bland annat unga, turister och äldre. Synskadade kan också ta till sig informationen via uppläsningsverktyg i mobilen som omvandlar text till tal.

Projektet uppmanar även till delaktighet eftersom invånarna själva kan vara med och forma innehållet. Här nämns även en önskan om att inkludera samer att bidra med innehåll.

– Vår tes är att genom att göra vägen kortare mellan kulturen och människan blir det mer motiverande att engagera sig, säger John Andersson, projektledare på Wikimedia Sverige och initiativtagare till projektet.

Projektet får 20 014 kronor i bidrag från kulturskjutsen för att knyta till sig fler lokala samarbetspartners och finansiärer, något som väntas ske under juni månad. Redan i dag har Wikimedia Sverige etablerat ett samarbete med Umeå Kommun, Umeå Universitet och Riksantikvarieämbetet.

Huvudprojektet UmepediA inleds, om finanserna tillåter, under andra halvan av 2013 och arbetet pågår ända in under kulturhuvudstadsåret 2014. Via tävlingar och lokala workshops ska volontärer engageras för att bidra till fler översättningar och ett utökat innehåll.


Installationer i skogsträdgård

En kulturskjuts går till konstprojektet Förflyttningar i Arboretum Norr – en skogsträdgård med planterade träd och buskar från när och fjärran, belägen i Baggböle utanför Umeå.

– Vi vill utforska vad som vad händer i mötet mellan konst och natur, säger Rebecka Adelhult Feklistoff, en av initiativtagarna till projektet.

Projektet drivs av skulptören Carina Olsson och bildkonstnärerna Rebecka Adelhult Feklistoff och Ulla Thøgersen.

– Vi har länge velat samarbeta kring ett konstprojekt i utemiljö. Med valet av Arboretum Norr som plats för projektet kom temat förflyttningar naturligt. Ett arboretum är i sig självt sinnebilden för förflyttning, kanske rent av tvångsförflyttning, berättar Rebecka Adelhult Feklistoff.

I Arboretum Norr i Baggböle är mer än 1400 exotiska vedartade växter planterade.

– Vår förhoppning är att besökarna ska uppleva att konsten lyfter fram nya sidor hos arboretumet och omvänt, säger Carina Olsson.

Konstprojektet kommer att bestå av fyra större verk på temat förflyttningar, där träden och omgivningen i skogsträdgården på olika sätt blir en del av konstverket.

– Konsten får genom det här projektet ytterligare en plats i det offentliga rummet. Konsten blir fritt tillgänglig för alla, dygnet runt om man så vill, säger Ulla Thøgersen.

Konstutställningen i Arboretum Norr äger rum 6 juni - 30 september 2014.

Projektet Förflyttningar tilldelas 20 014 kronor av Kulturskjutsen och Umeå2014.

Festival med hållbarhetskultur

Föreningen Gröna Huset får en kulturskjuts från Umeå2014 för att arrangera hållbarhetsfestivalen Sweet Sustainability. Den ska fira hållbarhetskulturen och samla människor kring omställningen för ett hållbart samhälle.

Projektet syftar till att skapa mer samverkan och fler möten över gränserna kring hållbarhet – ekologisk, social och ekonomisk. Föreningen Gröna Huset vill öka antalet aktiviteter och informationsutbytet kring hållbarhet, lokalt och globalt.

– Vi vill visa på individens kraft och möjligheter att delta aktivt i formandet av det samhälle vi önskar leva i, säger Heléne Idahl från Gröna Huset. Ingen kan göra allt själv för att åstadkomma en samhällsförändring, men alla kan göra något!

Festivalen Sweet Sustainability ska fira hållbarhetskulturen och samla människor i ett utbyte av tankar, information, produkter och tjänster relaterade till omställningen för ett hållbart samhälle. Projektet markerar även starten på en satsning som sträcker sig över 2014 och ska samla aktörer med hållbarhetsinriktning inför aktiviteter under kulturhuvudstadsåret.

En marknad blir ett av arrangemangen under festivalen. Allmänheten inbjuds att prova, smaka, känna, tala, se och lyssna – uppleva hållbarhet! Närproducerat, ekologiskt, rättvist, återbrukat, handtillverkat, mänskligt, medmänskligt och mellanmänskligt dukas upp för alla att ta del av. Utställarna får själva bestämma vad de ska visa.

Man planerar också att genomföra flera aktiviteter på temat barn-framtid under tre år, till exempel att samla in berättelser från barn och äldre. Berättelserna ska kunna användas som grundmaterial till dokumentärfilm, paneldebatt och olika typer av konstnärlig gestaltning.

– Vi vill visa att den starka gräsrotsrörelsen för hållbarhet och kreativa initiativ kan skapa förändring, säger Heléne Idahl. Tillsammans blir vi en inspiration för varandra och andra.

Projektet får 20 014 kronor från Kulturskjutsen och Umeå2014 för att arrangera festivalen, som planeras äga rum i september 2013.


PechaKucha med Umeå och Riga

Svensk Form Västerbotten (SFV) har beviljats medel från Kulturskjutsen för att utveckla presentationsformen PechaKucha Night under kulturhuvudstadsåret i Umeå. Satsningen är dessutom ett samarbetsprojekt med lettländska Riga som också är europeisk kulturhuvudstad 2014.

– Fantastiskt roligt, nu kan vi jobba vidare på detta. Visionen är att ordna PechaKucha night åtta gånger, en vid varje årstidsinvigning under kulturhuvudstadsåret, säger Anna Sjöberg på Svensk Form Västerbotten.

Den ideella medlemsföreningen siktar på att hitta gemensamma ämnen och infallsvinklar med Riga. Detta för att genom ett europeiskt perspektiv ta fram nya idéer, intressanta människor och engagerande teman som kan utveckla ett dynamiskt samarbete med såväl Riga2014 som Riga PechaKucha Night. De kriterier som SFV enligt ansökan vill jobba efter är nytänkande, medskapande, jämställdhet, tillgänglighet och hållbarhet.

Konceptet PechaKucha utvecklades 2003 i Japan av arkitektduon Klein-Dytham för att lösa upp hierarkiska strukturer och ge unga människor en ny scen att jobba i från. Konceptet går ut på att göra korta presentationer i ett begränsat format. Sex minuter och fyrtio sekunder är den exakta presentationstiden med hjälp av ett bildspel där en ny bild visas upp var tjugonde sekund.

Restriktionerna är ämnade att skapa kreativitet och uppfinningsrikedom. Generellt börjar också en PechaKucha night klockan 20.20 lokal tid oavsett om spelplatsen är Umeå, Riga eller någon annan plats i världen. Och det finns fler restriktioner.

– Ja, man får inte göra reklam, absolut inte framföra rasistiska eller könsnedsättande budskap om till exempel HBT-personer, förklarar Anna Sjöberg.

PechaKucha finns i dag i cirka 600 städer runt om i världen. Initialt var det ett forum för unga arkitekter men har efterhand utvecklats till att omfatta en rad olika ämnesområden. Proffs, nybörjare, unga och gamla med olika bakgrunder träffas för att prata, lyssna och umgås. I Umeå har PechaKucha Night arrangerats sedan 2009.

– Det är som en global demokratirörelse i miniatyr.

Svensk Form Västerbottens ambition är att skapa en helt ny typ av europeiskt nätverk kring det demokratiska samtalet genom PechaKucha-konceptet. Tillsammans med Riga tänker man sig dessutom att utveckla formatet och den sceniska gestaltningen. Det musikaliska berättandet ska också tas vidare. SFV tilldelas 20 014 kronor från Kulturskjutsen.

Fotnot: PechaKucha har tre betydelser: småprat, kaos och ljudet av samtal.


Om Kulturskjutsen
Kulturskjutsen är en möjlighet för föreningar och fria aktörer att söka upp till 20 014 kronor för att testa eller utveckla projektidéer som skulle kunna vara programpunkter under kulturhuvudstadsåret. De ska utgå från kulturhuvudstadsårets mål och kännetecken. Pengarna får inte användas till ordinarie verksamhet och projektet ska redovisas efteråt. Beslut om vilka som får bidrag från Kulturskjutsen tas av Umeå 2014:s programgrupp.
Dela med dig av denna artikel på: