Du är här

2013-04-09 - Skorped
Ungdomar från Skorped hjälper jordbävningsdrabbade i Haiti. Foto: Star of Hope

Skorpedsungdomar i Haiti

Kören E-team hjälper Hoppets Stjärna.

Nio ungdomar från Skorped har besökt byn Bois Negresse i Haiti. Där har de bland annat färdigställt lekplatser åt fadderbarnen, planterat gräs och byggt skyddsstaket mot orkaner.

De nio ungdomarna tillhör kören E-team, som sedan jordbävningskatastrofen 2010 samlat in pengar till Hoppets Stjärnas arbete i Haiti.

Kolla in en massa bilder här.

 

Dela med dig av denna artikel på: