Du är här

2013-04-10 - Ekonomi

Sämre ekonomi än väntat

Den ekonomiska månadsuppföljningen för januari-februari visar 40 miljoner sämre än budget.

Resultatet för året prognostiseras till +1 miljon kronor, vilket är 40 miljoner kronor sämre än budgeterat. Främsta orsaken är att samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden och humanistiska nämnden överskrider budgeterat resultat med 9,2, 20,0 respektive 10,0 miljoner kronor.

Fullmäktige konstaterade i samband med februarirapporten att verksamhetens nettokostnad måste anpassas till intäktsutvecklingen och att ett antal åtgärder måste vidtas av nämnderna.

Dela med dig av denna artikel på: