Du är här

2013-04-10 - Ekonomi
Kommunstyrelsen föreslår avslag på önskemål om startbidrag för att komma igång med åtgärder för säkerheten på Ulvön. Foto: Håkan Nordström

Skärgården i fokus

Både satsningar och avslag på bidrag.

Underhåll i Höga Kusten
Olika satsningar på utveckling av skärgården i Höga Kusten pågår just nu. Bland annat deltar kommunens kultur- och fritidsavdelning i ett arbete kring hur gemensam skötsel i området kan göras på bästa sätt. Detta hålls samman av landsbygdsutvecklingsprogrammet Leader Höga Kusten och har lett fram till beslut om en förstudie. Kommunstyrelsen föreslår därför att intentionerna i Dan Olssons (C) motion om just utveckling av skötsel och underhåll i Höga Kusten ska ses som tillgodosedda.

Avslag på startbidrag till Ulvön
Kommunstyrelsen föreslår avslag på samhällsbyggnadsnämndens önskemål om startbidrag för att komma igång med åtgärder för säkerheten på Ulvön. Kommunstyrelsen hänvisar till att det ekonomiska läget och kommunens rutiner för nya kostnader under pågående budgetåret inte tillåter tilläggsanslag, utan ska hanteras inom befintlig budget genom omprioriteringar.
Dela med dig av denna artikel på: